Välkommen till Husieskolan pedagogiska hemsida

Digital didaktik med Daidalos

Pedagog Malmö fortsätter att skriva om Husieskolan och nu är det Sara och Maria som jobbar i förskoleklass som pratar om hur de arbetat med digitaliseringen och programmering. Här hittar ni artikeln:

https://pedagog.malmo.se/artiklar/digital-didaktik-med-daidalos/

Husie-elever skriver deckare tillsammans

Pedagog Malmö har skrivit en artikel om vårt projekt tillsammans med Toni Manieri där åk1 till 3 har skrivit deckaren Rosenkung Gyllins Ande som snart finns att låna på Biblion. Här hittar ni artikeln: https://pedagog.malmo.se/artiklar/husie-elever-skriver-deckare-tillsammans/

"Vi fördjupar vårt lärande systematiskt och tillsammans" - från ramverket "Varje Elevs Bästa Skola"

Husieskolans pedagogiska hemsida är ett komplement till vår officiella hemsida på malmo.se. Här lägger vi fokus på att visa den pedagogiska sidan av vår verksamhet. Ni kan läsa om vilka åtagande vi har för läsåret och vad de innebär, ni hittar länkar till våra olika verksamheters olika sidor. Ni kommer att hitta information om vårt nya Kreativitek, EHT, vad skolutvecklingsgruppen gör och mycket, mycket mer.